دانلود اپلیکیشن

اپلیکیشن اف یک را دانلود کنید تا به سادگی خدمات مورد نیاز شما انجام شود. برای ثبت سفارش کافی است خدمت مورد نظر خود مانند خدمات سخت افزاری، تعمیرات در منزل و محل کار  خدمات نرم افزاری ، خدمات شبکه، خدمات برنامه نویسی و … را انتخاب کنید . سپس مکان و زمان حضور متخصص را مشخص کنید تا بهترین متخصصین برای انجام کار شما پیشنهاد شوند.
اف یک